A to ja Konrad Kata

kata@iop.krakow.pl 
katakon@poczta.fm
 
 TEL. 505868152

 

aktualne wykonywane projekty

  1. Wpływ gospodarki leśnej na liczebność, wskaźniki dyspersji i stopień izolacji lokalnych populacji motyla osadnika achine, Lopinga achine (Scop.) w Puszczy Sandomierskiej. The influence of the forest management on numbers, the rate of dispersal and degree of isolation of local populations of the butterfly Woodland Brown, (Lopinga achine Scop.) in Puszcza Sandomierska Forest. 

  2. Aktywna ochrona kraski (European Roller, Coracias garrulus) na Podkarpaciu - wpływ i ocena zagrożeń dla gatunku wymierającego w Europie. "Active Protection of European Roller (Coracias garrulus) in the Podkarpacie Region" kraska

  3. Motyle większe (Macrolepidoptera) Puszczy Sandomierskiej.  -praca faunistyczna.  Butterflies and moths  (Macrolepidoptera) in the Puszcza Sandomierska Forest.  (w budowie www.ps.most.org.pl)

  4. Biologia, behawior i rozmieszczenie plenia (Sciara militaris Nowincki 1868) w Polsce. Pleń  Biology, behavior and distribution Sciara militaris Nowincki 1868 in Poland.

  5. Monitoring regulacji cieków wodnych i ocena wpływu pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na środowisko przyrodnicze i bezpieczeństwo powodziowe (na podstawie wybranych prac melioracyjnych).